Subvenció per a inversions municipals en cementiris.

L’Excm. Diputació de Girona ha atorgat a l’Ajuntament de Montagut i Oix una subvenció per import total de 32.202,51€ per a inversions en el cementiri d’Oix.