Urbanisme


1. Modificació Puntual de les NNSS Ordenació dels habitatges a la zona RII. Art. 91.8.


2. Modificació puntual NNSS (02/2013) EDAR d’Oix.


3. Modificació puntual NNSS de Montagut i Oix per a la qualificació de nous serveis tècnics (referència 03/2014).


4. Modificació puntual NNSS de Montagut i Oix relativa als usos en el casc antic i en l’edifici de la biblioteca.