Subvenció pel manteniment i la millora de camins

L’Ajuntament de Montagut i Oix ha estat beneficiari de la subvenció per dur a terme actuacions de manteniment i millora de camins de titularitat pública que li ha atorgat el consell Comarcal de la Garrotxa per import de 7.822,85 €.