Subvenció Dipsalut per despeses corrents del dispensari 

L’Ajuntament de Montagut i Oix ha rebut una subvenció de 4.272,45 € pel finançament de les despeses corrents del consultori local.