Subvenció Dipsalut – Control de plagues

L’Ajuntament de Montagut i Oix ha rebut una subvenció de Dipsalut per import de 1.832,82 € pel finançament de les despeses per a la lluita i control de plagues urbanes (insectes, vespa asiàtica i rosegadors) per als anys 2022-2023.