Oficina Virtual

L’e-NOTUM és un servei que permet realitzar notificacions d’actes administratius (resolucions, decrets, etc) per mitjans electrònics, amb totes les garanties.


e.FACT, servei de factura electrònica de les administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques per part dels proveïdors. Persones jurídiques que estableix la normativa vigent.


e-Tram és el mòdul de gestió municipal de sol·licituds i tràmits per Internet integrat a la plataforma del Consorci AOC.