Edictes

Exercici: 2024 Bop: 141-0 Edicte: 6288 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació definitiva de la Memòria tècnica de l'obra de construcció dels nous lavabos del camp de futbol
Exercici: 2024 Bop: 141-0 Edicte: 6287 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació definitiva del Projecte d'arranjament dels vestidors del camp de futbol municipal de Montagut i Oix
Exercici: 2024 Bop: 141-0 Edicte: 6286 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació definitiva del Projecte bàsic i executiu de reforma d'edificació aïllada existent per a llar d'infants
Exercici: 2024 Bop: 139-0 Edicte: 6206 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 1/2024 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5203 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació inicial del projecte d'obra d'arranjament dels vestidors del camp de futbol
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5202 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació inicial de la memòria tècnica de construcció de nous lavabos al camp de futbol
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5201 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació inicial del Projecte bàsic i executiu de reforma d'edificació aïllada existent per a llar d'infants
Exercici: 2024 Bop: 114-0 Edicte: 5200 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdit núm. 01/2024, mitjançant crèdit extraodinari i suplement de crèdit
Exercici: 2024 Bop: 67-0 Edicte: 2699 AJUNTAMENT DE MONTAGUT I OIX - Aprovació de les bases per a la provisió, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure, d'una plaça de peó de brigada, en règim de personal laboral fix, i la creació d'una borsa de treball per a la cobertura provisional de vacants, substitucions o altres situacions temporals
Exercici: 2024 Bop: 57-0 Edicte: 2320 CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA - Aprovació inicial del projecte d'expropiació pel sistema de taxació conjunta dels terrenys en sòl no urbanitzable afectats per l'execució del projecte constructiu modificat d'optimització de Castellfollit i del Nucli de Fluvià de Montagut i Oix (La Garrotxa), aprovada pel Ple de 13 de març de 2024