Realització d’actuacions relacionades amb la protecció de la salut durant l’any 2022

Un any més l’Ajuntament de Montagut i Oix, a través dels serveis tècnics del SIGMA, ha realitzat actuacions relacionades amb la protecció de la salut. Concretament s’ha treballat en els següents programes:

  • Programa de suport a la gestió i control d’instal·lacions de baix risc per a la transmissió de legionel·losi: 5 instal·lacions.
  • Programa d’avaluació i control de la qualitat de l’aigua a l’aixeta del consumidor: 6 instal·lacions.
  • Programa de control de piscines privades d’ús públic: 1 instal·lació.
  • Programa de suport a la gestió del risc derivat de les piscines d’ús públic de titularitat i/o gestió municipal: 1 instal·lació.
  • Programa de suport a la gestió del risc derivat de les sorreres infantils: 2 instal·lacions.

Aquestes actuacions han estat subvencionades per DIPSALUT (Organisme de Salut Pública de la Diputació de Girona) en el marc dels programes del catàleg de serveis de l’any 2022.