Medi Ambient i Sostenibilitat

MEDI AMBIENT:

Calendari Deixalleria Mòbil i recollida voluminosos any 2023

Recollida materials voluminosos

Resum del model de recollida de residus a Montagut i Oix

On estan ubicades les àrees de Montagut i Oix??

Com funcionen els contenidors tancats del municipi??

Gràfiques evolució residus 2015/2019

On va cada residu? 

Triem bé!!

SOSTENIBILITAT:

Informe seguiment PAES

Comptabilitat energètica i control dels subministraments elèctrics 2018.

Gràfica energia elèctrica equipaments municipals 2018.

PLA DE PROTECCIÓ DE L’ALTA GARROTXA:

BOSC DE LA VILA:

Properes actuacions el Bosc de la Vila 

Plànol de localització.