Cal Ferrer

Telecentre, espai per a joves i per a les entitats de Montagut i Oix

Adreça: Plaça de la Joventut, núm. 8 – 17855 Montagut

Mail de contacte: calferrer.montagut@gmail.com

Ens podeu trobar de 16.30 a 19.30 h de dimarts a divendres.

Cursos i activitats