Campanya informativa RESIDUS al municipi de Montagut i Oix

RECOLLIDA D’OLI

El Consell Comarcal ha instaurat un nou servei de recollida d’oli amb contenidors a la via pública, a través de la signatura d’un conveni amb l’empresa Ekipolis, que disposa els contenidors i realitza la recollida i tractament d’aquest residu. Els serveis tècnics del SIGMA en faran el seguiment i control.

Al llarg dels mesos de juny i juliol s’han instal·lat nous contenidors de recollida d’oli a tots els municipis de la comarca a excepció d’Olot i Besalú.

Els quilograms d’oli recollit fins a data d’avui, a la comarca, han estat uns 2.000 Kg (des de juny a setembre) i al municipi de Montagut i Oix ha estat de 125 kg.

El nombre de contenidors instal·lats per municipi van en funció dels habitants i estructura del municipi. En total s’han instal·lat 50 contenidors a la comarca i 3 contenidors al municipi de Montagut i Oix.

 

CAMPANYA:

El desplegament de contenidors ha anat acompanyat d’una parada informativa per informar als ciutadans del nou sistema de recollida. A la comarca s’han realitzat 50 sessions informatives i s’hi ha dedicat unes 200 hores , i al municipi de Montagut i Oix s’han realitzat 3 sessions informatives i s’hi ha dedicat unes 9 hores, en diferents espais dels municipis com ara les sortides de les escoles, mercats o piscines.

S’ha facilitat informació a quasi 1.500 unitats familiars de la comarca i al municipi de Montagut i Oix  unes 83 unitats familiars, que correspon un 15 %, que han passat per les parades informatives.

També s’ha aprofitat per a instal·lar la parada informativa al costat de la deixalleria mòbil, per informar també al ciutadà sobre el funcionament de la deixalleria.

Els informadors que han visitat els diferents municipis han explicat als ciutadans com s’ha de fer la recollida d’oli i els han obsequiat amb un embut per a la recollida de l’oli a casa i un fulletó explicatiu del sistema. A més, s’ha facilitat informació sobre l’aplicació mòbil TRIEM (https://www.consorcisigma.org/aplicacio-triem/ ) que permet estar al dia de la gestió dels residus, conèixer els usos que fa cada habitatge dels contenidors i aclarir dubtes sobre el reciclatge.

Conscients que molts ciutadans no disposen encara d’un embut per recollir l’oli de cuina a casa seva, podran passar a buscar el dia:

                               .- Dilluns 27 de novembre, de 10 a 13:30 hores, a l’Ajuntament

                               .- Dilluns 27 de novembre, de 15 a 18 hores, a la Sala de Lectura          

Concretament un informador del SIGMA es desplaçarà als diferents consistoris per informar sobre la recollida de l’oli i lliurar l’embut..