Tarifes d’instal·lacions i materials municipals

Tota la informació de tarifes a les instal·lacions esportives del municipi.

 • Pista esportiva
  • Preu hora 2,00 €
 • Piscina

  Entrades individuals

  • Laborables 4,00 €
  • Festius 5,00 €
  • Nen/a-noi/a de 6 a 17 anys i Jubilats 3,00 €

  Abonaments individuals

  • De 6 a 17 anys 15,00 €
  • A partir de 18 anys 30,00 €
  • Jubilats 20,00 €
 • Locals i materials municipals
  • Sala d’actes 20 € per acte (mitja jornada)
  • Centre cívic i locals polivalents
   • Lloguer matí de 8 a 17 h 50 €
   • Lloguer tarda de 17 a 2 h 50 €
   • Lloguer de tot el dia 100 €

  En el cas de sol·licitar el local per Sant Joan o per Nadal el cost del centre cívic i locals polivalents serà de 100 € en horari de matí o tarda. Tot el dia 200 €.

  MATERIAL MUNICIPAL* 

  • Utilització taules (sense transport) 0,20 € / unitat / dia
  • Utilització cadires (sense transport) 0,20 € / unitat / dia
  • Cadira trencada o extraviada 15,00 €
  • Taula trencada o extraviada 50,00 €
  • Cavallet trencat o extraviat 12,00 €
  • Equip de so o projector i pantalla 20,00 €

  *A les entitats locals sense ànim de lucre se’ls aplicarà quota zero. Per a les festes majors locals s’aplicarà quota zero. En tots els casos, caldrà presentar una instància per sol·licitar la utilització de l’equipament i del material municipal i obtenir el vistiplau previ del regidor/a responsable de l’àrea corresponent.

  En el cas d’utilització de locals municipals, l’Ajuntament exigirà la constitució d’una fiança per un import de 100,00 € en garantia dels danys i desperfectes que es puguin produir, així com per assegurar que es deixi el local net i en condicions de ser utilitzat immediatament.