Informació al contribuent

Els impostos i taxes s’han de pagar a:

XALOC

Av. Onze de Setembre, 22, planta baixa, 17800 OLOT (Consell Comarcal)

Telèfon: 972 274 993 | Fax. 972 271 594

A/el: garrotxa@xalocgirona.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 • Sistemes de pagament

  Els impostos s’han de pagar en:

  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Transferència bancària
 • Gestió i recaptació en voluntària
  • IAE- Impost d’activitats econòmiques (1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE)
  • IBIR- Impost béns immobles rústics (15 ABRIL – 15 JUNY)
  • IBIU- Impost béns immobles urbana (15 ABRIL – 15 JUNY)
  • IVTM- Impost vehicles tracció mecànica (15 MARÇ – 15 MAIG)
  • TAXESC- Taxa de recollida d’escombraries (15 ABRIL – 15 JUNY)
 • Recaptació en executiva
  • Altres ingressos de dret públic
  • Contribucions especials
  • IAE. Impost d’activitats econòmiques
  • IBI Rústica. Impost de béns immobles rústica
  • IBI Urbana. Impost de béns immobles
  • IIVTNMU. Impost increment valor terrenys naturals urbans
  • IVTM. Impost de vehicles de tracció mecànica
  • Taxes