Informació al contribuent

Els impostos i taxes s’han de pagar a:

XALOC

C/ Bisbe Lorenzana , 26

17800 – OLOT

Telèfon: 972 274 993

A/el: garrotxa@xalocgirona.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 • Sistemes de pagament

  Els impostos s’han de pagar en:

  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Transferència bancària
 • Gestió i recaptació en voluntària

   

  • IAE- Impost d’activitats econòmiques (1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE)
   • ( Rebuts domiciliats  1 OCTUBRE)
  • IBIR- Impost béns immobles rústics (15 ABRIL – 15 JUNY)
   • ( Rebuts domiciliats 15 MAIG )
  • IBIU- Impost béns immobles urbana (15 ABRIL – 15 JUNY)
   • ( Rebuts domiciliats 15 MAIG i 1 OCTUBRE )
  • IVTM- Impost vehicles tracció mecànica (15 MARÇ – 15 MAIG)
   • ( Rebuts domiciliats 15 ABRIL )
  • TAXCEM- Taxa cementiri municipal ( 15 ABRIL – 15 JUNY )
   • ( Rebuts domiciliats 15 MAIG )
  • TAXESC- Taxa de recollida d’escombraries (15 ABRIL – 15 JUNY)
   • ( Rebuts domiciliats 15 MAIG )
 • Recaptació en executiva
  • Altres ingressos de dret públic
  • Contribucions especials
  • IAE. Impost d’activitats econòmiques
  • IBI Rústica. Impost de béns immobles rústica
  • IBI Urbana. Impost de béns immobles
  • IIVTNMU. Impost increment valor terrenys naturals urbans
  • IVTM. Impost de vehicles de tracció mecànica
  • Taxes