Informació al contribuent

Els impostos i taxes s’han de pagar al:

XALOC

Av. Onze de Setembre, 22, planta baixa, 17800 OLOT (Consell Comarcal)

Tel. 972 274 993

Fax. 972 271 594

A/el: garrotxa@xalocgirona.cat

Horari: De dilluns a divendres de 9 a 14 h

 

Sistemes de pagament
Els impostos s’han de pagar en:

  • Efectiu
  • Xec conformat
  • Transferència bancària

 

Gestió i recaptació en voluntària

* IAE- Impost d’ activitats econòmiques (1 SETEMBRE – 31 OCTUBRE)

* IBIR- Impost béns immobles rústics (15 ABRIL – 15 JUNY)

* IBIU- Impost béns immobles urbana (15 ABRIL – 15 JUNY)

* IVTM- Impost vehicles tracció mecànica (15 MARÇ – 15 MAIG)

* TAXESC- Taxa de recollida d’escombraries (15 ABRIL – 15 JUNY)

 

Recaptació en executiva

* Altres ingressos de dret públic

* Contribucions especials

* IAE. Impost d’activitats econòmiques

* IBI Rústica. Impost de béns immobles rústica

* IBI Urbana. Impost de béns immobles

* IIVTNMU. Impost increment valor terrenys naurales urbana

* IVTM. Impost de vehicles de tracció mecànica

* Taxes