Equip de govern

LLUÍS ABEL PUIGDEVALL

Alcalde.

Àrea d’Urbanisme, Cultura, Economia i Cultura i Tradicions/Integració lingüistica i social.


ARNAU VILAR GRABOLOSA

Àrea de Joventut, Esports i Relació amb Entitats.


JOANA PERIAÑEZ PUIG

Àrea de Benestar social i Sanitat i Participació ciutadana i Habitatge.


JOAN SOLER GÜELL

Àrea de Sostenibilitat i Medi Ambient.


ADRIÀ RIBAS PACHECO

Àrea Economia i Turisme.


JOANA RIGART QUER

Àrea d’Educació i Cultura i Tradicions/Integracií lingüística i social.


JOSEP SEGUÍ CASADESÚS

Àrea d’Obra pública i Brigada.