Subvenció procés participatiu

L’Excm. Diputació de Girona ha atorgat una subvenció per import total de 4.500,00€ a l’Ajuntament de Montagut i Oix per al desenvolupament del procés de participació ciutadana que té per finalitat determinar el futur de l’edifici de l’Ajuntament vell.

FONS DE COOPERACIÓ EXTRAORDINARI

L’Excm. Diputació de Girona ha atorgat a aquest Consistori una subvenció per import total de 23.286,10 € per a la realització de les obres d’arranjament de l’accés a la piscina municipal de Montagut (fase 2).

FONS DE COOPERACIÓ ECONÒMIC I CULTURAL 2022

L’Excm. Diputació de Girona ha concedit a l’Ajuntament de Montagut i Oix els imports següents, en concepte de Fons de Cooperació Econòmic i Cultural, per l’any 2022: Enllumenat públic -> 12.000,00€. Actuacions en camins -> 3.000,00€. Secretaria – intervenció -> 10.000,00€. Inversions (obres C/ de la Font) -> 42.512,20€. Despeses culturals -> 9.619,80€. Noves tecnologies […]

NOU MODEL DE RECOLLIDA DE RESIDUS A MONTAGUT I OIX!!

  Resum del nou model de recollida de residus a Montagut i Oix Cartell nou model Montagut i Oix Com funcionen els nous contenidors tancats del municipi?? On estan ubicades les àrees de Montagut i Oix?? Montagut Oix La Cometa Barri del Cós i Barri del Fluvià

Cursos de català-primer trimestre 21-22

PROVES DE NIVELL per als alumnes nous: del 6 al 23 de juliol i durant les inscripcions, de l’1 al 15 de setembre. INSCRIPCIONS ALUMNES ANTICS: del 6 al 10 de setembre INSCRIPCIONS ALUMNES NOUS (amb prova de nivell feta): del 13 al 15 de setembre Les inscripcions es poden fer telemàticament des de la pàgina […]

1 3 4 5