Organismes oficials

  • TRÀNSIT (Prefectura Provincial de Girona)
    www.dgt.es
    Tel. 972 202 950
  • CAMBRA DE COMERÇ (Delegació Olot)
    www.cambra.gi
    Tel. 972 260 141